בסיס נתונים זה נוצר באמצעות HuMo-gen, תוכנה גיניאלוגית חופשית (5.0.1).