این پایگاه داده با بهره‌گیری از یک برنامه شجره‌نامه به نام HuMo-gen ساخته شده است. (5.0.1).